Vrijdag, 27 december 2019

Torenvalk op de uitkijk

Ik kwam terug van een rit­je naar de mili­eu­straat toen ik een duif zag op de lan­taarn­paal voor ons huis. Ten­min­ste, dat was wat ik in eer­ste instan­tie dacht te zien. Een­maal bin­nen keek ik nog eens wat beter. Een duif was het niet. Eer­der een klei­ne roof­vo­gel. Met de foto­ca­me­ra kon ik inzoo­men maar kreeg alleen de ach­ter­kant van de vogel goed in beeld. Toen ik voor­zich­tig bui­ten­om het huis pro­beer­de een foto van de voor­kant te maken was de vogel al gevlo­gen. Het gro­te vogel­boek gaf aan dat het hier om een toren­valk ging. Jam­mer dat ik ‘m niet vol in beeld heb gekre­gen, maar hope­lijk komt hij nog eens terug.