Vrijdag, 3 januari 2020

Slechte voortekens of goede voornemens?

We zijn drie dagen diep in 2020 en van al mijn goe­de voor­ne­mens is tot nu toe wei­nig tot niets terecht geko­men. Ik heb geen meter gefietst of hard­ge­lo­pen, en wat lezen betreft heb ik alleen door het dub­bel­dik­ke kerst­num­mer van De Groe­ne Amster­dam­mer gebla­derd. Al mijn tijd gaat kwijt aan het archi­ve­ren van de foto’s en het inrui­men van de nieu­we aan­bouw. En dat moet ook wel want we wil­len dat het mees­te klaar is voor­dat we maan­dag weer aan het werk moe­ten. Door­bij­ten dus. En dage­lijks blog­gen. Want dat was ook een voornemen.

~ ~ ~

Persoonlijke statistieken 2020 — dag 3

Het vlees is zwak

Eie­ren met spek — tus­sen­stand: 1 dag geen vlees

Als de wijn is in de man

Geen alco­hol — tus­sen­stand: 3 dagen geen alcohol

Mens sana

Niet gesport — tus­sen­stand: 0 dagen gesport

~ ~ ~

Leestip(s)

Why the famous Peter Thiel inter­view ques­ti­on is so predictive

The­re are three poten­ti­al “flags” if some­o­ne ans­wers the here­ti­cal view ques­ti­on during an inter­view with a con­ven­ti­o­nal view:

1. They are not self-awa­re enough to know a view is well-held.
2. They don’t have many ori­gi­nal thoughts.
3. They are afraid to sell peo­p­le their ori­gi­nal thoughts.