Woensdag, 8 januari 2020

Studieactiviteiten

Het begint seri­eus te worden.

Van­daag heb ik mijn stu­die­sche­ma in iets meer detail uit­ge­werkt en heb de eer­ste tek­sten die horen bij week 1 doorgelezen:

Effec­tief lezen van weten­schap­pe­lij­ke lite­ra­tuur
Hoe ver­werk je de stu­die­stof?
Hoe maak je een plan­ning?
Wat is cultuurwetenschappen?

Het cur­sus­ma­te­ri­aal is ook bezorgd:

De dui­ze­ling­wek­ken­de jaren — Euro­pa 1900–1914, Phi­lipp Blom
Rea­der — Dui­ze­ling­wek­kend: Euro­pe­se cul­tuur rond 1900

In de komen­de dagen staat het luis­te­ren van een inter­view met Phi­lipp Blom op de agen­da en enke­le videos met tips en advies over stu­die­plan­ning. Dit alles neem ik op mijn gemak door om gelei­de­lijk in het rit­me te komen. Het is alweer een tijd­je gele­den dat ik seri­eus aan het stu­de­ren was voor een ten­ta­men en ik merk dat het nog een beet­je stroef gaat, ook qua concentratie. 

~ ~ ~

Persoonlijke statistieken 2020 – dag 8

Het vlees is zwak

Over­dag geen vlees, maar het avond­eten bestond uit nasi met kip en spek­jes – tus­sen­stand: 3 dagen geen vlees

Als de wijn is in de man

Ook van­daag geen alco­hol; wat ik trou­wens zel­den of nooit drink op door­de­week­se dagen thuis – tus­sen­stand: 7 dagen geen alcohol

Mens sana

Lunch­wan­de­ling 30 min / 3 km – tus­sen­stand: 2 dagen vol­doen­de beweging