Ondersteunend leeswerk

Gis­ter schreef ik dat ik me niet kon her­in­ne­ren ooit iets van Louis Cou­pe­rus gele­zen te heb­ben. Dat denk ik nog steeds. In mijn boe­ken­kast heb ik wel­ge­teld één boek staan van deze veel­schrij­ver: Eli­ne Vere. Tij­dens het door­ne­men van het stu­die­ma­te­ri­aal bij de Ori­ën­ta­tie­cur­sus cul­tuur­we­ten­schap­pen zag ik dat er van­zelf­spre­kend veel ver­we­zen wordt naarLees ver­der…Onder­steu­nend leeswerk

Back to Top