Donderdag, 12 maart 2020

Leven in tij­den van Corona

Lang­zaam maar zeker begin­nen de gevol­gen van het Coro­na virus zich steeds ver­der uit te brei­den. En dat gaat snel­ler dan ver­wacht in ons nuch­te­re land­je waar velen den­ken of hopen dat het wel over­waait. Zo kreeg ik van­daag een gewel­di­ge aan­bie­ding die ik niet kan laten lig­gen om abon­nee te wor­den van FOX Sports. Voor slechts 12,99 euro per maand hoef ik dan niets te mis­sen van het Ere­di­vi­sie voet­bal en veel ande­re sport­ac­ti­vi­tei­ten. Ik zou bij­na gezwicht zijn ware het niet dat ik sowie­so het voet­bal allang niet meer volg en voor ande­re sport­eve­ne­ment ook niet echt thuis­blijf of de tele­vi­sie aanzet.

Bij­na. Want mocht ik wel het voet­bal (en het kij­ken naar ande­re spor­ten) een warm hart toe­dra­gen dan nog denk ik dat de timing van deze aan­bie­ding wel heel ongun­stig is gezien de meest recen­te bericht­ge­ving die ik eer­der van­daag zag voorbijkomen:

Dus mis­schien is het voor­lo­pig beter een abon­ne­ment te nemen op een van de vele video­st­rea­ming­dien­sten nu we wel­licht bin­nen­kort een hoop van onze tijd gedwon­gen bin­nens­huis moe­ten door­bren­gen. Hoe­wel ik zelf ga voor een goed boek. Er staan nog meer dan vol­doen­de onge­le­zen exem­pla­ren in de kast. 

Geef een antwoord