Het weifelende water

Bij de post deze och­tend een brief aan alle Neder­lan­ders dat het water komt:

Maar bij die­zelf­de post ook met­een een terug­trek­ken­de bewe­ging van dat­zelf­de water gericht aan de bewo­ners van onze straat:

Eb en vloed gedrag ver weg van de kust waar je het niet verwacht.

~ ~ ~