20200318 — Microblogging op Twitter

[9:39 AM] In tij­den van soci­al dis­tan­cing toch maar weer toe­na­de­ring zoe­ken via soci­al media…

[7:07 PM] Afge­lo­pen maan­dag kwam de bege­lei­dings­bij­een­komst in Utrecht te ver­val­len maar in plaats daar­van zit­ten we nu met z’n allen gezel­lig in de vir­tu­e­le klas Ori­ën­ta­tie­cur­sus Cul­tuur­we­ten­schap­pen 🙂 #Open­Uni­ver­si­teit

[RT @DIAmsterdam] #tip­voort­huis: het popu­lai­re Duit­se kin­der­pro­gram­ma #Sen­dung­mit­der­Maus is nu élke dag te zien. Leuk pro­gram­ma, ook voor vol­was­se­nen en om Duits te leren => Lie­be Maus­Fans, ab Mitt­woch gibts täg­lich um 11:30 Uhr eine Sen­dung mit der Maus im WDR Fern­se­hen. Sie ist auch in der Maus­App und auf http://wdrmaus.de abruf­bar. Passt auf euch und eure Mit­men­schen auf, hal­tet Abstand und bleibt zu Hau­se, wenn ihr kön­nt.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *