Categorieën
Blogpost

Microblogging: Heintje Davids, Cultuurwetenschappen en het programma met de muis

[9:39 AM] In tij­den van soci­al dis­tan­cing toch maar weer toe­na­de­ring zoe­ken via soci­al media…

Voor de ver­an­de­ring heb ik opnieuw een zoveel­ste twit­ter account aan­ge­maakt. Nu we nood­ge­dwon­gen wat meer in zelf­iso­la­tie moe­ten lijkt me dit een han­di­ge manier om de soci­a­le con­tac­ten die ik heb op afstand te blij­ven onder­hou­den. Omdat ik ooit dit twit­ter account weer zal afslui­ten ga ik ze hier op mijn blog bewa­ren voor het nageslacht.

[7:07 PM] Afge­lo­pen maan­dag kwam de bege­lei­dings­bij­een­komst in Utrecht te ver­val­len maar in plaats daar­van zit­ten we nu met z’n allen gezel­lig in de vir­tu­e­le klas Ori­ën­ta­tie­cur­sus Cul­tuur­we­ten­schap­pen 🙂 #Open­Uni­ver­si­teit

Via het werk zit ik dage­lijks in vele con­fe­ren­ce calls (al dan niet met video). Dat was al zo toen ik nog gewoon naar kan­toor in Ede ging en is niet veel anders nu ik van­uit huis werk. Dat het stu­de­ren bij de OU via deze vorm ging ver­lo­pen had ik in eer­ste instan­tie niet ver­wacht maar qua over­stap is het een fluit­je van een cent. Een ande­re appli­ca­tie maar voor de rest ‘busi­ness as usu­al’ en geluk­kig krijg ik zo toch nog mijn mede­stu­den­ten te horen (en heel af en toe te zien).

[RT @DIAmsterdam] #tip­voort­huis: het popu­lai­re Duit­se kin­der­pro­gram­ma #Sen­dung­mit­der­Maus is nu élke dag te zien. Leuk pro­gram­ma, ook voor vol­was­se­nen en om Duits te leren => Lie­be Maus­Fans, ab Mitt­woch gibts täg­lich um 11:30 Uhr eine Sen­dung mit der Maus im WDR Fern­se­hen. Sie ist auch in der Maus­App und auf http://wdrmaus.de abruf­bar. Passt auf euch und eure Mit­men­schen auf, hal­tet Abstand und bleibt zu Hau­se, wenn ihr könnt.

Jeugd­sen­ti­ment. Dat is de reden dat ik dit bericht­je op twit­ter onder de aan­dacht van mijn vol­gers breng. Vele zon­dag­och­ten­den heb ik door­ge­bracht voor de tv geze­ten met mijn ont­bijt en afge­stemd op de Duit­se zen­der genie­tend van onder ander het Pro­gram­ma met de muis en nog veel meer onder­hou­dends wat daar voorbijkwam.

~ ~ ~

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *