20200320 — Microblogging op Twitter

[11:48 AM] “We weten alle­maal dat pla­gen, in wel­ke vorm dan ook, een terug­ke­rend ver­schijn­sel zijn – en toch zijn we niet bereid, niet in staat om het te gelo­ven als zo’n plaag van­uit het niets op ons neer­daalt.” => Boe­ken over epi­de­mie­ën: ham­ster­ge­drag is niets nieuws, net zomin als paniek­ver­ha­len — NRC

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *