20200320 — Microblogging: Plagen zijn van alle tijden

[11:48 AM] “We weten alle­maal dat pla­gen, in wel­ke vorm dan ook, een terug­ke­rend ver­schijn­sel zijn – en toch zijn we niet bereid, niet in staat om het te gelo­ven als zo’n plaag van­uit het niets op ons neer­daalt.” => Boe­ken over epi­de­mie­ën: ham­ster­ge­drag is niets nieuws, net zomin als paniek­ver­ha­len — NRC

Lezen over epi­de­mie­ën is een soort ‘feel good rea­ding’… althans, dat is de mening van Wyts­ke Ver­steeg die in een arti­kel op nrc.nl een aan­tal boe­ken als voor­beeld neemt.

[…] we zijn dol op fic­tie over hypo­the­ti­sche ram­pen. Anders dan je zou den­ken, zijn ver­ha­len over de onder­gang name­lijk vaak gerust­stel­lend: een fic­tie­ve Apo­ca­lyps loopt over het alge­meen goed af.

Nou, ze mogen dan mis­schien goed aflo­pen maar onder­tus­sen is er wel een hele­boel onvoor­stel­baar leed voor­bij geko­men. Dus of het zo’n aan­be­ve­lens­waar­dig gen­re is nu we zelf nog maar aan het begin van een glo­ba­le(?) epi­de­mie staan laat ik voor­lo­pig in het midden. 

~ ~ ~