20200321 — Microblogging op Twitter

[3:55 PM] Tip: De corona­cri­sis — Arti­ke­len in De Groe­ne Amster­dam­mer over de corona­cri­sis zijn voor alle lezers gra­tis te lezen. https://groene.nl/series/de-coronacrisis… via @DeGroene

[4:56 PM] “Wie zich niet vei­lig voelt, mag nog zo vei­lig zijn, het gevoel weegt zwaar­der.” => Wij offe­ren alles op voor een gevoel van vei­lig­heid — NRC

[6:16 PM] ‘Som­mi­ge men­sen zien dit blijk­baar als een gro­te vakan­tie en heb­ben lak aan de regels’, zegt Oos­ting. ‘We zien nog steeds men­sen gezel­lig win­ke­len en in het zon­ne­tje zit­ten.’ ” => Zorg­per­so­neel: ‘Klap­pen is mooi, maar thuis­blij­ven is de éch­te waar­de­ring’ — rtvnoord

[RT @vc4allnl] We zijn live op https://vc4all.nl Snel en een­vou­dig beeld­bel­len met je fami­lie en vrien­den tij­dens #coro­na­ne­der­land. Thanks @jitsinews //cc @coronadenktank@marleenstikker

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *