20200323 — Microblogging op Twitter

[7:06 AM] “Toch vormt het beeld van de rij­ken die even hard als de armen, of mis­schien zelfs har­der, wor­den getrof­fen een kari­ka­tuur van de wer­ke­lijk­heid. ” => Ook tij­dens een pan­de­mie zijn de rij­ken beter af — NRC

[8:53 PM] “Fas­ci­ne­rend is zijn vast­stel­ling dat pas na het uit­bre­ken van de Eer­ste Wereld­oor­log de Euro­pe­se cul­tuur als zoda­nig erken­ning krijgt […] Het is jam­mer dat hij amper uit­weidt over deze vast­stel­ling.” => Het ont­staan van een gemeen­schap­pe­lij­ke Euro­pe­se cul­tuur via @Historiek

~ ~ ~