20200325 — Microblogging op Twitter

[10:50 PM] “Nu we ze nóg har­der nodig heb­ben, en de werk­druk ver­der toe­neemt, blijkt hoe wrang het is dat ze onder­be­taald zijn” => Als deze men­sen ‘cru­ci­aal’ zijn, waar­om beta­len we ze dan zo wei­nig? — OneWorld

~ ~ ~