20200328 — Microblogging op Twitter

[RT @alsaltijdIrene] Hal­lo #blog­gers in NL, wil je ook op een geza­men­lij­ke upda­te-lijst… meld dat dan ff… zie: https://webloggerlijst.nl pls RT 🙂 Mijn dank is groot… Halen we van­daag de 100 aan­mel­din­gen toch wel?

[RT @xandraschutte] ‘Fake news’ ver­breidt zich snel­ler dan het virus. En is even gevaar­lijk https://groene.nl/artikel/de-infodemie-en-het-niet-willen-zien… via @DeGroene

[6:32 PM] “De zaken gaan goed […] Maar ik heb lie­ver dat de coro­na-epi­de­mie voor­bij is. Je wil een ech­te reden heb­ben om wapens te ver­ko­pen. Je wil dat nie­mand gewond raakt. Je wil dat nie­mand dood­gaat.” => Ame­ri­ka­nen nemen ‘zeke­re voor onze­ke­re’ en ham­ste­ren wapens — NOS

~ ~ ~