20200331 — Leven in tijden van Corona

Waar­om ziet een plaat­je1 van het coro­na virus er zo onschul­dig uit? Zo mooi zelfs? Je wordt erdoor op het ver­keer­de been gezet. Het moet juist afschrik­wek­kend zijn. Repre­sen­ta­tief voor de dode­lij­ke wurg­greep waar­mee het de gehe­le wereld­be­vol­king lang­zaam­aan verstikt. 

Dat dacht ik eerst. Tot­dat ik de Win­nie de Poeh zag die lang­zaam maar zeker ver­zwol­gen wordt in het coro­na moe­ras. Als­nog een gru­we­lijk plaatje.

~ ~ ~


  1. In dit geval: An iso­la­te from the first US case of Covid-19. Pho­to­graph: CDC/Reuters