20200401 — Microblogging op Twitter

[RT @TEYLERS] Ver­ras­sing! Je kunt nu vir­tu­eel dwa­len door het mooi­ste muse­um van Neder­land. Spe­ci­aal voor wie ons ver­schrik­ke­lijk mist en natuur­lijk ook voor wie nog nooit bij ons in Haar­lem geweest is. Veel ple­zier en blijf gezond! => Bezoek Tey­lers virtueel

~ ~ ~