20200403 — Microblogging op Twitter

[7:48 AM] Fij­ne bood­schap. Met­een geleerd hoe je de noti­fi­ca­ties in je gebruiks­pro­fiel kunt aan­zet­ten om de ver­schil­len­de dis­cus­sies te blij­ven vol­gen. => @OU_Nederland Kijk­tip: rec­tor Theo Bas­ti­aens’ bood­schap aan onze stu­den­ten in tij­den van Coro­na => https://www.youtube.com/watch?v=ypFRazOEgAM

~ ~ ~