20200405 — Microblogging op Twitter

[9:53 AM] “When I read it again for the first time sin­ce I wro­te the book, I was shock­ed at just how spooki­ly accu­ra­te it was,” => A pan­de­mic thril­ler, once rejec­ted by publis­hers for being unre­a­lis­tic, is now get­ting a wide relea­se — CNN

[10:10 AM] Gan­zen op de wilg ach­ter in de tuin.

[12:44 PM] “Neder­land­se bedrij­ven zien nog geen nood­zaak om de belo­ning van hun bestuur­ders te ver­la­gen van­we­ge de corona­cri­sis. Dat blijkt uit een rond­gang van NRC langs vijf­en­twin­tig Neder­land­se bedrij­ven, die nu wor­den getrof­fen door de slecht draai­en­de eco­no­mie.” => Wil de top­laag offers bren­gen? Mis­schien later — NRC

~ ~ ~