20200407 — Microblogging op Twitter

[12:00 PM] “Wat ons betreft is het niet per sé slecht nieuws dat er zo veel pro­ble­men met de app zijn gesig­na­leerd, aan­ge­zien dit alleen maar kan lei­den tot ver­be­te­ring. Het is een illu­sie dat er dien­sten bestaan zon­der eni­ge pro­ble­men[…]” => De pro­ble­men van Zoom op een rij gezet via @techzine

[RT @waag] Goed dat @hugodejonge op de #pers­con­fe­ren­tie aan­geeft #pri­va­cy te wil­len waar­bor­gen in even­tu­e­le con­tact tra­cing apps. Onze CTO Tom Demey­er & @marleenstikker leg­gen uit hoe je dat kunt doen. #coro­na­vi­rus­Ne­der­landhttps://waag.org/nl/article/tracking-en-tracing-tijden-van-corona

~ ~ ~