20200408 — Microblogging op Twitter

[8:28 PM] “The­re is gro­wing con­cern that onli­ne dis­in­for­ma­ti­on could be having real world health impacts. ” => Influ­en­cers among ‘key dis­tri­bu­tors’ of coro­na­vi­rus mis­in­for­ma­ti­on — The Guardian

~ ~ ~


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *