20200413 — Microblogging op Twitter

[7:55 AM] “De coro­na-app heet onder­deel te zijn van een ‘exit-stra­te­gie’, maar is in wer­ke­lijk­heid deel van een ‘intro-stra­te­gie’. Er wordt een nieu­we manier van bestu­ren geïn­tro­du­ceerd.” => Gru­we­lijk mis­ver­stand: ‘pri­va­cy’ is het punt niet — NRC

[7:57 PM] De paaseend had een ei in onze voor­tuin verstopt

~ ~ ~