Microblogging: Met de KLM naar cultuur in het buitenland

[RT @KnolMeta] Gaat dit kabi­net echt 2 mil­jard inves­te­ren in groot­ver­vui­ler KLM maar zet het de toe­komst van musea, the­a­ters en kun­ste­naars op het spel? Heb­ben we dan geen ster­ke cre­a­tie­ve sec­tor nodig om na deze cri­sis onze toe­komst vorm te geven? #omden­ken => De cul­tuur­sec­tor is wan­ho­pig, waar blijft de hulp? via @trouw

~ ~ ~