20200426 — Microblogging op Twitter

[9:09 AM] In the first weeks of World War II, in the fall of 1939, a six-year-old boy from a lar­ge city in Eas­tern Euro­pe was sent by his parents, like thou­sands of other child­ren, to the shel­ter of a dis­tant vil­la­ge, and then the dra­gons arri­ved… The pain­ted bird — Jer­zy Kos­ink­si => @JG_Writer Let’s try this. Give me the ope­ning line of a book, but add “and then the dra­gons arrived.”

[11:21 AM] “Ama­zon kiest voor winst boven gezond­heid. Het zijn altijd dezelf­de men­sen die het hardst getrof­fen wor­den: de armen, de zie­ken, men­sen van kleur. Zij ver­die­nen een bete­re behan­de­ling.“ => Maren Costa werd ont­sla­gen bij Ama­zon: ‘Ze pro­be­ren ons stil te krij­gen’ — NRC

~ ~ ~