20200427 — Microblogging op Twitter

[10:59 AM] “Het eni­ge dat we heb­ben…” => Mas­saal in de rij voor oran­je­tom­pou­ce: ‘Het eni­ge dat we heb­ben’ — rtlnieuws

[8:29 PM] “The family’s suf­fe­ring high­lights the poten­ti­al for bla­tant fal­se­hoods to be rewar­ded and ampli­fied by soci­al media plat­forms. It also ser­ves as a powerful remin­der that mis­in­for­ma­ti­on onli­ne […], can have real and las­ting con­se­quen­ces offli­ne.” => Exclu­si­ve: She’s been fal­se­ly accu­sed of star­ting the pan­de­mic. Her life has been tur­ned ups­i­de down — CNN

~ ~ ~


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *