Ons koloniale verleden

[RT @deNLBoekengids] Neder­land is trots op zijn kolo­ni­a­le ver­le­den. Tege­lijk klinkt een roep om kri­tiek. @CDrieenhuizen bespreekt The Dut­ch Empi­re bet­ween ide­as and prac­ti­ces. Slaagt de bun­del erin de visies op het kolo­ni­a­le rijk in al hun com­plexi­teit te vat­ten? => Visies op het Neder­land­se kolo­ni­a­le rijk