20200508

Micro­blog­ging op twit­ter:
[RT @OU_Nederland] Op 16 mei 2020 wordt een vir­tu­e­le ken­nis­ma­kings­bij­een­komst #Cul­tuur­we­ten­schap­pen geor­ga­ni­seerd. Volg onli­ne een #col­le­ge en neem deel aan inter­ac­tie­ve ses­sies. #deel­tijd #oplei­ding #let­ter­kun­de #ame­ri­ca­na Ga nu voor meer infor­ma­tie en aan­mel­den naar https://edu.nl/3b663