De boom is geveld

4 april 1935 — 15 mei 2020

Zon­der jou is alles anders. Groot is de leeg­te die je ach­ter­laat. Mooi zijn de her­in­ne­rin­gen die blij­ven.
Je han­den heb­ben voor ons gewerkt. Je hart heeft voor ons geklopt. Je ogen heb­ben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Vaar­wel boom