20200529 — Microblogging op Twitter

[RT @DerkWalters] ‘Bol heeft een enor­me hal gekre­gen bij het Cen­traal Boek­huis en kan de boe­ken direct laten ver­zen­den. Als ik het boek bin­nen heb moet ik er nog 6,75 aan post­ze­gels op doen. Het is gewoon oneer­lij­ke con­cur­ren­tie.’ — (Oud)boekhandelaar Ton Schim­mel­pen­nink => Boek­han­del Schim­mel­pen­nink, 1992 – 2020 — de groe­ne amster­dam­mer

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *