20200530 — Microblogging op twitter

[7:45 AM] “de keer­zij­de van BN’ers-logica in de poli­tiek: hoe meer kij­kers, vol­gers en vol­ge­lin­gen poli­ti­ci heb­ben, hoe gro­ter de kans dat ze fei­ten die even niet uit­ko­men – fei­ten die boven­dien kij­kers, vol­gers en vol­ge­lin­gen kos­ten – lie­ver onbe­noemd laten.” => Hoe BN’ers-logica het poli­tie­ke brein bin­nen­drong. En het bederf dat volg­de - nrc

[11:35 AM] “Hoe hoger je komt in de hië­rar­chie van het bedrijf, hoe gro­ter de bezwa­ren zijn aan de kant van Facebook.” => Facebook maakt belof­te nep­nieuws-onder­zoek niet waar https://nos.nl/l/t/2335611 via @NOS

[RT @hansschnitzler] Over een wolf in schaaps­kle­ren en over de “hypo­crie­te ver­ont­waar­di­ging over een pre­da­tor, voort­ge­bracht door de natuur, die net als mijn hond ook wel­eens wil snac­ken.” Pun­tig brief­je van de dag in de volkskrant


Geef een antwoord