20200531 — Microblogging op twitter

[11:33 AM] “data from Facebook, the world’s lar­gest soci­al media com­pa­ny, pours cold water on the asser­ti­on that con­ser­va­ti­ve voi­ces are being silen­ced.” => Trump says right-wing voi­ces are being cen­so­red. The data says some­thing else — cnn

[RT @janinecooijmans] Lucht­vaart negeert #coro­na: “Lucht­vaart­maat­schap­pij­en pro­be­ren gewoon weer zoveel moge­lijk men­sen in een toe­stel te prop­pen. ‘De vluch­ten zit­ten stam­pens­vol. Je zit schou­der aan schou­der’, ver­telt Kevin uit Edin­burgh aan het FD.” => Vlieg­tui­gen weer gewoon prop­vol. Ook van de KLM

[RT @th3j35t3r] Sub­ur­ban Min­ne­so­tan Ame­ri­can citi­zens far from trou­ble sit­ting on their por­ches. This is what Trump has wan­ted sin­ce he got in the big seat.