Categorieën
Blogpost

20200605

Micro­blog­ging op twitter: 

[6:56 AM] “[…] tech com­pa­nies across Sili­con Val­ley are grap­pling with what it means to tru­ly fos­ter inclu­si­ve envi­ron­ments. Whi­le the CEOs of Ama­zon and Goog­le publi­cly sup­port the Black Lives Mat­ter move­ment, cri­tics have poin­ted out that their tools are often used by law enfor­ce­ment.” => Lin­kedIn employ­ees use forum about diver­si­ty to defend racism — the verge

[RT @NRC_Boeken] Het is een goed idee om deze prach­ti­ge New York­se roman uit 1946 juist nu te lezen, schrijft @toefjaeger. => Mooie jon­ge vrouw wil vast wel een ‘cent­je bij­ver­die­nen’ door even ‘vrien­de­lijk te zijn’ — nrc

[RT @NRC_Boeken] De Brit­se Phi­lip­pe Sands dook in het hoofd van een nazi-kop­stuk om de vraag te beant­woor­den hoe intel­li­gen­te, ont­wik­kel­de men­sen betrok­ken raken bij een mas­sa­moord. => Hoe raken intel­li­gen­te, ont­wik­kel­de men­sen betrok­ken bij mas­sa­moord? — nrc

[RT @jlowijk] Een belang­rij­ke poli­tiek-eco­no­mi­sche func­tie van racis­me is dat je als vinex-wijk­be­wo­ner met een sei­zoens­kaart van PSV toch het gevoel hebt dich­ter­bij deze top­man te staan dan bij Marok­kaans-Neder­land­se inwo­ners van Nieuw West. => Top­man Air Fran­ce-KLM behoudt bonus, ondanks Haags ver­zet — volkskrant

[7:12 PM] “This is a gre­at day for him…” => @atrupar: Trump on Geor­ge Floyd, who was kil­led by Min­ne­a­po­lis cops: “Hope­ful­ly Geor­ge is loo­king down right now and saying, ’this is a gre­at thing that’s hap­pe­ning for our coun­try.’ This is a gre­at day for him.”

[RT @Detox_Facebook] Trump is inci­ting vio­len­ce. On a plat­form con­trol­led one man: Mark Zuc­ker­berg. Enough is enough. #Blac­k­Li­ves­Mat­ter. Join us. Tell your favou­ri­te brands #WeDont­Buy­Ha­te. Together we can turn off the adver­ti­sing money & detox Facebook.

[RT @justinhendrix] Incre­di­ble. Near­ly 1,000 pages across the Zuc­ker­berg empi­re sur­rep­ti­tious­ly influ­en­cing elec­ti­ons across Afri­ca. cc @profcarroll@carolecadwalla#gre­at­hack => @acarvin:

EXCLUSIVE: my team at the @DFRLab & I unco­ver­ed a mas­si­ve poli­ti­cal influ­en­ce op run by a Tuni­si­an com­pa­ny that ran a net­work of more than 900 FB pages, groups, users and IG accounts to influ­en­ce pre­si­den­ti­al elec­ti­ons across Afri­ca. #Ope­ra­ti­on­Cart­ha­ge => Ope­ra­ti­on Cart­ha­ge: How a Tuni­si­an com­pa­ny con­duc­ted influ­en­ce ope­ra­ti­ons in Afri­can pre­si­den­ti­al elec­ti­ons — atlan­tic council

[RT @MotherJones] This week, Mark Zuc­ker­berg sided with Donald Trump. His­to­ry won’t for­get it. — mother jones


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *