20200606 — Microblogging op Twitter

[7:02 AM] “But for all its hypo­cri­sies, woke mes­sa­ging on the who­le isn’t worthless. It tells us some­thing impor­tant about people’s sha­red desi­res.” => The cul­tu­re war is real. And woke ads are a vic­to­ry. — mother jones

[RT @OU_Nederland] Hal­lo. Dit is voor jou. En voor alle ande­re dur­vers, doe­ners en door­zet­ters in Neder­land en Vlaan­de­ren. Voor alle uit­da­gers, stap­pen­ma­kers, kan­sen­pak­kers en grens­ver­leg­gers. Wij zijn de Open Uni­ver­si­teit. De bes­te uni­ver­si­teit onli­ne. Inno­va­tie­ver dan wie ook.

Klik op de afbeel­ding om de video op you­tu­be te bekijken

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *