20200607

Micro­blog­ging op twitter: 

[7:22 AM] “Today, I have pul­led the FB icon from our firm’s web­si­te. In addi­ti­on, my firm will not be pos­ting to FB or IG any lon­ger, and will not be pro­mo­ting FB to our clients […] until there’s a mea­ning­ful chan­ge at the com­pa­ny.” => Facebook No More.@akasbo

[RT @jeroenschrijft] Zijn vlieg­tui­gen coro­na-vei­lig? Dit goed gedo­cu­men­teer­de stuk in Was­hing­ton Post stelt van niet. Hoest­drup­pels ver­sprei­den zich; ven­ti­la­tie gaat de ver­keer­de kant op, bij SARS ging het mis. ‘Vlieg­tui­gen zijn hier sim­pel­weg niet voor ont­wor­pen’. => Sci­en­tists know ways to help stop viruses from sprea­ding on air­pla­nes. They’re too late for this pan­de­mic. — was­hing­ton post

[RT @DeGroene] Mid­den in de corona­cri­sis pro­be­ren tech-mono­po­lis­ten hun machts­po­si­tie ver­der uit te brei­den, hun por­te­mon­nee ver­der te spek­ken en, geïn­spi­reerd door Chi­na, de demo­cra­tie ver­der uit te hol­len, schrijft @NaomiAKlein: Hoe Big Tech hoopt te pro­fi­te­ren van de pan­de­mie. — de groe­ne amsterdammer

[RT @huibmodderkolk] Ger­ri Eick­hof zal nooit meer het­zelf­de zijn. Wat een héé­r­lijk ver­haal => NOS-ver­slag­ge­ver Ger­ri Eick­hof (62) kijkt naar de was. Al jaren — volkskrant

[RT @CasparDullaart] Er is een mili­eu­ramp van jewel­ste gaan­de op ons eigen half­rond: mil­joe­nen liters die­sel stro­men de natuur in, maar onze kran­ten berich­ten er nau­we­lijks over. Of we wel op vakan­tie mogen, dat is veel belang­rij­ker. => Putin orders sta­te of emer­g­en­cy after huge fuel spill insi­de Arc­tic Cir­cle — the guardian

[RT @avilarenata] Show me your algo­rithm. Pro­ve it is not racist, pola­ri­sing, sexist. => You­tu­be: We stand in soli­da­ri­ty against racism and vio­len­ce. When mem­bers of our com­mu­ni­ty hurt, we all hurt. We’re pled­ging $1M in sup­port of efforts to address soci­al injustice.

[RT @nicnguyen] New column: Staying infor­med is impor­tant. But for many, inclu­ding me, doomscrol­ling is kee­ping us up—and exhau­sted. On why our brains are drawn to dis­tres­sing news, and how algo­rithmi­cally-dri­ven infi­ni­te scroll is desig­ned to get us hoo­ked => Doomscrol­ling: Why We Just Can’t Look Away — wall street journal