20200610 — Microblogging

[RT @BartFunnekotter] Het oude Romein­se stad­je Fale­rii Novi is nau­we­lijks opge­gra­ven, maar al wel drie­di­men­si­o­naal in beeld gebracht. „Een revo­lu­tie”. => Met een grond­ra­dar brach­ten arche­o­lo­gen een ver­bor­gen Romein­se stad in kaart — nrc

Met nieu­we tech­no­lo­gi­sche hulp­mid­de­len is het mak­ke­lij­ker gewor­den om dat wat onder­gronds begra­ven ligt toch zicht­baar te maken met een zoge­naam­de grond­ra­dar. De geluk­ki­ge omstan­dig­heid dat het ‘ver­zon­ken’ stad­je Fale­rii Novi in een vlak open veld ligt en niet bebouwd is maak­te het de per­fec­te proef­tuin om gede­tail­leerd te scan­nen en er een drie­di­men­si­o­naal beeld van te maken. Opgra­ven blijft nog altijd de bes­te manier om goed inzicht te krij­gen, maar de grond­ra­dar is een snel en nut­tig alternatief. 

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder. 

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *