20200619 — Microblogging

Dave Gib­bons/DC Enter­tain­ment

[6:59 AM] “HBO is making the series free begin­ning on June 19th, other­wi­se known as Juneteenth, a day that many peo­p­le and some com­pa­nies cele­bra­te and honor as the day sla­ve­ry ended in the US.” => HBO is making Watch­men com­ple­te­ly free this week­end- the verge

“The show, which stars Regi­na King, Yahya Abdul-Mateen II, and Jere­my Irons, among others, jumps back and forth bet­ween dif­fe­rent eras, but the focus remains on the con­ver­sa­ti­on of race in Ame­ri­ca. Watch­men recei­ved an abun­dan­ce of cri­ti­cal prai­se for its hand­ling of issues like sys­te­mic racism and the effect of whi­te supre­ma­cy on poli­ce for­ces in the Uni­ted States.”

Mocht je dit week­end zin en tijd heb­ben om te bin­ge-wat­chen dan is dit een goe­de invulling.

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder. 

~ ~ ~


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *