20200629 — Microblogging

[RT] @FrankPasquale: “We don’t expect citi­zens to be aer­o­nau­ti­cal engi­neers, to ensu­re they under­stand all risks of fly­ing, & then sign a form giving away their right to sue if the pla­ne cras­hes. And we can’t expect eve­ry­o­ne to be a pri­va­cy expert” regar­ding terms of ser­vi­ce. => Pri­va­cy Isn’t a Right You Can Click Away — wired

[RT] @femkekok: Mijn col­le­ga Jeroen Van­hes­te doet als­of hij een column schrijft… #filo­so­fie #waar­heid #fic­tie => @Cultuur_OU: Hoe­zo waar­heid? Jeroen Van­hes­te, uni­ver­si­tair docent #filo­so­fie@OU_Nederland, schreef een column over de kracht van fic­ties. #maand­van­de­fi­lo­so­fie => Over de kracht van fic­ties — OU

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder. 

~ ~ ~