20200701 — Microblogging

[1:35 PM]
“Racis­me
Het is er
Erken het
Bestrijd het”
@nielsmathijssen: Zo moei­lijk is dat debat niet, @MinPres#Fix­DieS­hit

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *