20200702 — Microblogging

[RT] @MichaWertheim: Het Tran­si­tie­team feli­ci­teert Youp van ’t Hek met zijn Tran­si­tie­di­plo­ma — volkskrant

Caba­re­tiers die elkaar de maat nemen, het blijft om te lachen: “Trots ver­tel­de je ons hoe jij men­sen die alco­hol­vrij bier bestel­den met knap­pe grap­pen bela­che­lijk wist te maken. Zo wist je met een gezon­de dosis humor te voor­ko­men dat steeds meer men­sen alco­hol­vrij ach­ter het stuur kropen.” 

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder. 

~ ~ ~