Categorieën
Blogpost

Microblogging: 1863 of 1873? Wie het antwoord niet weet kan altijd nog gaan fietsen

Illu­stra­tie: Bri­tish Library

[7:39 AM] Man­co in geschie­de­nis­boe­ken voort­ge­zet onder­wijs: “Dat de afschaf­fing in fases ver­liep, staat er soms nog wel in, maar dat de sla­ven in Suri­na­me na 1863 nog jaren gedwon­gen waren op de plan­ta­ges te wer­ken, vaak niet.” => 1863 of 1873? Wan­neer werd de sla­ver­nij nou (echt) afge­schaft? — nos

Tij­dens de laat­ste stu­die­bij­een­komst dit jaar voor de Ori­ën­ta­tie­cur­sus Cul­tuur­we­ten­schap­pen afge­lo­pen woens­dag kwam dit onder­werp ook ter spra­ke, en toen moest ik het ant­woord schul­dig blij­ven. Mij was de but­ton met ‘1873’ wel opge­val­len die Fem­ke Hal­se­ma droeg tij­dens de Black Lives Mat­ter demon­stra­tie in Amster­dam, maar er was geen bel­le­tje gaan rin­ke­len waar­om het niet een but­ton met ‘1863’ was. Nu weet ik beter, en het kor­te arti­kel op de nos-site geeft een goe­de uit­leg voor een­ie­der die nu nieuws­gie­rig is gewor­den naar het hoe en waar­om van de twee jaartallen.

[RT] @Sheilalaka: Wat een god­ver­ge­ten mooi stuk. Een cadeau­tje om het week­end mee te begin­nen. Enjoy. En van je week­end ook natuur­lijk. Door @thijsniemant => De fiets­va­kan­tie die alles ver­an­der­de — nrc

Een fiets­va­kan­tie zoals beschre­ven in het ‘gro­te ver­haal’ in de nrc bij­la­ge Het Blad heb ik zelf nooit onder­no­men, wel een ver­ge­lijk­ba­re (in stuk­ken min­der spec­ta­cu­lai­re omge­ving) in de Arden­nen met klas­ge­no­ten van de mid­del­ba­re school ergens in de jaren ’81 of ’82. De erva­ring van enke­le dagen optrek­ken onder soms moei­lij­ke omstan­dig­he­den met leef­tijds­ge­no­ten die je nog nooit eer­der hebt gezien was iets wat ik in ’83 aan den lij­ve onder­vond toen ik mijn mili­tai­re dienst­plicht ver­vul­de en we met­een twee weken de hei op wer­den gestuurd. Het ver­haal over De fiets­va­kan­tie die alles ver­an­der­de sprak me dan ook op ver­schil­len­de manie­ren aan. Maar sowie­so is het een gewel­dig mooi ver­haal om te lezen over een groep­je jon­gens die in 1994 een fiets­tocht door de Fran­se Alpen maakt en wat dit voor som­mi­gen van heeft betekent. 

~ ~ ~

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *