20200708 — Microblogging

[RT] @coenvanzwol: Col­lec­ti­ve wil ik echt van har­te aan­be­ve­len. Wat een unie­ke film. Wat een affai­re! Ik sprak de maker, Alexan­der Nanau, maar lees dat — gel­ink­te — inter­view maar niet: wat een spoi­lers! ●●●●, doet er van mij een half­je bij .… => ‘Col­lec­ti­ve’ toont ket­ting­re­ac­tie van onver­schil­lig­heid en cor­rup­tie — nrc

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder. 

~ ~ ~