20200712 — Microblogging

Dipo­ne­goro

[RT] @OU_Nederland: Lees­tip: De wor­ste­ling van Neder­land met een Javaan­se dolk. Over hoe­zeer Neder­land wor­stel­de, en nog steeds wor­stelt, met het kolo­ni­aal ver­le­den en de con­se­quen­ties daar­van. Web­co­lumn #Cul­tuur­we­ten­schap­pen door dr. Caro­li­ne Drie­ën­hui­zen => De wor­ste­ling van Neder­land met een Javaan­se dolk — OU

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder. 

~ ~ ~