20200714 — Microblogging

[11:25 AM] “The authors of the stu­dy said the num­ber of repor­ted cases had “mar­ked­ly increa­sed world­wi­de” due to the gro­wing popu­la­ri­ty of sus­hi and sas­hi­mi.” => Worm found in ton­sil of Japa­ne­se woman with sore thro­at — the guardian

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder. 

~ ~ ~