20200720 — Microblogging

[1:39 PM] “Onze bewinds­lie­den weten niet meer hoe ech­te wor­tels sma­ken, zijn niet nieuws­gie­rig naar de Hit­tie­ten, heb­ben nooit Leo­pold gele­zen.” => Laat de neer­lan­dis­tiek maar ten onder gaan — nrc

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder. 

~ ~ ~