20200723 — Microblogging

[RT] @parool: Cir­ca één op de vijf katoe­nen kle­ding­stuk­ken wereld­wijd is gepro­du­ceerd met behulp van Oei­goer­se dwang­ar­bei­ders. Die schat­ting doet een inter­na­ti­o­na­le coa­li­tie van meer dan 180 men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­ties. => Ngo’s: hele mode­we­reld betrok­ken bij dwang­ar­beid Oei­goe­ren — parool

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder. 

~ ~ ~