20200724 — Microblogging

[RT] @Cultuur_OU: Nieuws­gie­rig naar wat een stu­die #cul­tuur­we­ten­schap­pen inhoudt? Open dan nu de ken­nis­ma­kings­cur­sus en krijg een eer­ste impres­sie van de Ori­ën­ta­tie­cur­sus cul­tuur­we­ten­schap­pen en de digi­ta­le leer­om­ge­ving yOU­learn van @OU_Nederland. => Ken­nis­ma­kings­cur­sus CW — OU

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder. 

~ ~ ~