20200725 — Microblogging

[RT] @lnvanzoonen: Ge-wel-dig! Pho­to­re­al #Roman Emper­or Pro­ject by @dvoshart (met dank @JonaLendering!) => Pho­to­re­al Roman Emper­or Pro­ject — medium

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder. 

~ ~ ~