20200727 — Microblogging

[12:05 PM] “We have alrea­dy been through the equi­va­lent of a soci­al media pan­de­mic – an unstop­pa­ble con­ta­gi­on that has sic­ke­ned our infor­ma­ti­on spa­ce, infec­ted our public dis­cour­se, silent­ly and invi­si­bly sub­ver­ted our elec­to­ral sys­tems.” => If you’re not ter­ri­fied about Facebook, you haven’t been paying atten­ti­on — the guardian

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder. 

~ ~ ~