20200730 — Microblogging: Een bloggersjubileum en de taal in interfaces

[RT] @frankmeeuwsen: Mijn 20 jarig jubi­le­um als blog­ger is hier! Inclu­sief blog­post en archief van oude blogs! AMA! => 20 jaar blog­gen, hoe doe je dat? — diggingthedigital

[Rt] @mirias: Goed stuk over de rol en de ont­wik­ke­ling van taal in inter­fa­ces — bij­voor­beeld hoe meer zoge­naam­de ‘cla­ri­ty’ vaak juist leidt tot meer ondoor­zich­tig­heid. => Look Who’s Tal­king — Real Life

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder. 

~ ~ ~