Leestip: Hoezo waarheid?

Hoe­zo waar­heid? Jeroen Van­hes­te, uni­ver­si­tair docent filo­so­fie aan de Open Uni­ver­si­teit, schreef een column => Over de kracht van fic­ties

0