20200803 — Microblogging

[RT] @Cultuur_OU: Hoe­zo waar­heid? Jeroen Van­hes­te, uni­ver­si­tair docent #filo­so­fie@OU_Nederland, schreef een column => Over de kracht van fic­ties — OU

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder. 

~ ~ ~