Rode heidelibel en twee leestips

Rode hei­de­li­bel in de achtertuin

“Zelfs het meest ele­men­tai­re besef van de samen­hang tus­sen posi­tie­ve en nega­tie­ve vrij­heid ont­gaat je, en dat maakt je een kari­ka­tuur van een vrij­heids­ac­ti­vist.” Open brief van Leon Ver­don­schot aan een waan­zin­ni­ge => ‘De bedrei­gers van onze demo­cra­tie komen ver­momd als de ver­de­di­gers ervan’ — revu

“[…] the spi­rit was writ­ten for me, but the glim­mers them­sel­ves wan­ted the effort of a struc­tu­re, a sha­pe to live and bre­a­the in.” => ‘I deci­ded the book should tas­te like a lime’: DBC Pier­re on wri­ting Ver­non God Litt­le — the guardian